Fundraising

Hvert år bevilges flere millarder kroner til almennyttige projekter, og over 80.000 ansøgninger har succes med at opnå finansiering. Der er således masser af muligheder for at søge midler til gode projekter. Alligevel er det kun omkring 15% af ansøgninger sendt afsted til danske fonde, statslige puljer og EU puljer der honoreres.

 

Så hvad kan du som projekt-ejer gøre, for at øge sandsynligheden for at lige netop dit projekt får midler til at blive realiseret?

At hyre en professionel fundraiser, der kan rådgive om den rette strategi og de rette fonde, er et vigtigt skridt på vejen.

Jeg kan som professionel fundraiser hjælper jeg med følgende skridt:

Ide og Projektvurdering: I har ideen og nu vil I skridtet videre og formulere det som et projekt. Jeg tilbyder at afholde en ide-udviklings workshop eller give jer sparring på projektbeskrivelsen eller budgettet.

Fondsscreening /Fondsliste: I har formuleret projektet og nu skal I fundraise midlerne til at realisere det. Jeg rådgiver jer om relevante fonde, og leverer en liste med fonde der matcher jeres projekt.

Fondsansøgninger: I har formuleret projektet og nu skal I fundraise midlerne til at realisere det. Jeg giver jer sparring på jeres ansøgning og yde kvalitetssikring så ansøgningen lever op til retningslinierne. Er tiden knap, skriver jeg ansøgningen i tæt samarbejde med jer.

EU puljer og midler: I har udviklet et partnerskab og vil søge midler hos EUs programmer. Jeg giver jer sparring på jeres ansøgning og yde kvalitetssikring så ansøgningen lever op til retningslinierne. Er tiden knap, skriver jeg ansøgningen i tæt samarbejde med jer.

Fundraising strategi: I har brug for at arbejde mere strategisk og omkostningseffektivt med fundraising, og vil sikre at fundraising og projektporteføljen bliver en integreret del af jeres organisation. Jeg faciliterer udviklingen af denne strategiske proces.