Med en evaluering kigger I fremad – ved at lære af det I har gjort

Evaluering af et projekt styrker jeres organisations interne læring og eksterne gennemslagskraft – ved at dokumentere de resultater I har skabt, og ved at vise hvordan I kan forbedre jeres indsats fremover.

Evalueringen kan også sætte fokus på læring og organisationsudvikling, og styrker medarbejdernes og målgruppens kapacitet og viden.

Ved at anvende læringsorienterede og participatoriske metoder, bliver projektets målgrupper, samarbejdspartnere og andre interessenter inddraget i evalueringen. Det kan bidrage med læring og viden til projektets deltagere, og gør evalueringen brugbar for jer som organisation og for projektets deltagere.

Står din organisation overfor at skulle evaluere et projekt, tager jeg gerne en snak med dig om hvordan I kan designe jeres evaluering, udvælge metoder og inddrage projektets deltagere.

Jeg kan hjælpe jer med:

Evalueringsdesign

Her lægger jeg vægt på at definere, hvad evalueringen skal bruges til, planlægge selve evalueringsprocessen og dataindsamlingen, samt udvælgelse af metoder og databehandling.

Projektevaluering

Baseret på en bred erfaring fra slut- og midtvejsevalueringer, kan jeg udføre evalueringen af jeres projekt som ekstern evaluator, og facilitere de relevante participatoriske processer.

Outcome Harvesting

Dette er en participatorisk evalueringsmetode, der har sin styrke ved at undersøge hvilke resultater projektet rent faktisk har skabt, i stedet for blot at vurdere de forventede resultater.

Midtvejsevaluering

Planlægning og udførelse af en midtvejsevaluering, og udarbejdelse af en handlingsplan med inddragelse af relevante projektdeltagere.

I gang med evalueringen

Når I som organisation har besluttet jer for at lave en evaluering, er der mange spørgsmål der melder sig på banen:

  • Hvordan måler og vurderer I resultaterne i projektet?

  • Hvem skal I spørge, hvad skal I spørge om, og hvornår skal I spørge?

  • Hvilken dataindsamling er det muligt at gennemføre rent praktisk?

  • Hvordan behandler I den information I indsamler om jeres indsats?

  • Hvordan skal I bruge den viden, som evalueringen giver jer?

  • Skal I hyre en ekstern konsulent til udføre evalueringen?

Svarene på disse spørgsmål afhænger af hvilken forandring jeres organisation ønsker at skabe, hvilken målgruppe I arbejder med, og hvordan I ønsker at bruge evalueringen fremover.

Det afhænger selvfølgelig også af, hvor megen tid og hvor mange ressourcer I som organisation kan bruge på at lave en evaluering.

En evaluering udført af en ekstern konsulent kan bidrage med nye perspektiver og en uvildig vurdering af projektets resultater.

Læs mere om evaluering

Vil du læse mere om evaluering, så anbefaler jeg disse ressourcer:

Få rådgivning om slutevalueringer

Jeg lægger vægt på at evalueringer skal være brugbare – ikke bare for jer som organisation og projektejere, men også for dem som har været involveret i projektet.

Det gør jeg ved at anvende læringsorienterede og participatoriske metoder, hvor projektets målgrupper, samarbejdspartnere og andre interessenter bliver inddraget i evalueringen. Det kan bidrage med læring og viden til projektets deltagere.