Med et grundigt projektdesign bliver jeres projektidéer til et gennemarbejdet projekt – så I kan skaffe finansiering og skabe gode resultater.

Projektdesign er en proces, hvor en projekt-ide bliver analyseret på kryds og tværs, for at forme og tilpasse ideen til et detaljeret projekt, der er realistisk at udføre.

Der er mange skridt på vejen fra den spæde ide om noget I gerne vil forandre, til at have et fuldt planlagt og beskrevet projekt, så I er klar til at gå i gang i morgen.

Disse skridt er meget forskellige, alt efter hvilken organisation I har og hvilken forandring I ønsker at skabe, og jeg tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation, når jeg planlægger og koordinerer en projektdesigns-proces.

Står din organisation overfor at skulle udvikle et projekt, kan jeg hjælpe jer med rådgivning og konsulentstøtte til de forskellige skridt på vejen.

Kontakt migse case

Jeg kan hjælpe jer med:

Studier og analyse

Interessentanalyser, kapacitetsanalyser af partnerorganisationer, baseline studier, kontekstanalyseeller et tværgående studie af læring fra tidligere projekter, der kan bidrage med relevant viden til jeres projektudvikling.

Fundraising Strategi

Identifikation af relevante fonde, I kan søge om midler til jeres projekt, en strategi for hvordan I udfører dette arbejde, samt hvordan I holder styr på jeres pipeline og relationer til fondene. Udarbejdelse af fonds- og puljeansøgninger.

Projektbeskrivelse

Beskrivelse af jeres projekts formål, baggrund, målgruppe, ønskede mål og resultater, udarbejdelse af en aktivitetsplan og et budget.

Udvikling af partnerskaber

Mapping af relevante partnerorganisationer, organisations- og kapacitets analyser af potentielle partnere, samt støtte til udarbejdelse af partnerskabsaftaler

De 8 vigtigste spørgsmål, I skal finde svar på, når I udvikler et projekt:

 • Hvilken forandring vil I skabe?

  Vær præcise omkring hvad jeres projekt skal opnå, og hvordan I vil skabe den ønskede forandring. Formulér en forandringslogik, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem projektets aktiviteter og hvordan disse kan føre til de ønsker mål og resultater.

 • Hvem skal projektet gavne?

  Beskriv jeres målgruppe så detaljeret som muligt. Fortæl om jeres erfaringer med at arbejde med denne målgruppe, og hvordan I vil samarbejde med dem i projektet. Overvej om repræsentanter fra jeres målgruppe skal deltage i udviklingen af projektet, for på den måde at gøre projektet mere relevant for dem.

 • Har I den nødvendige viden til at gå i gang?

  Inden I går i gang, er det vigtigt at vide hvilke faktorer og hvem der kan have indflydelse på om projektet lykkes. Analysér projektets interessenter, og definer hvordan I vil inddrage dem i projektet, og om der skal etableres samarbejde med nogle af dem inden projektet går i gang.

 • Hvad skal I lave og hvornår?

  Definér hvilke aktiviteter projektet skal indeholde, og vurdér hvordan aktiviteterne bedst kan skabe de resultater I ønsker. Vær så konkret som muligt, og beskriv hvornår I vil gøre det, hvem der gør det og hvem der skal deltage.

 • Skal I samarbejde med andre?

  Overvej, om projektet vil have fordel af et samarbejde med andre aktører om at udføre det. Det kan være der er andre organisationer der har mere erfaring med målgruppen, har udviklet lovende metoder, besidder en særlig viden, eller har en organisatorisk kapacitet, der kan bidrage positivt til jeres projekt.

 • Har I ressourcer til at udføre projektet?

  Lav et budget for projektet, og vurder om I allerede har de nødvendige finansielle ressourcer til at gennemføre det. Lav en strategi for hvordan I vil få projektets finansiering på plads, om midlerne kan hentes internt i organisationen, eller om der skal søges ekstern finansiering gennem fonde og puljer.

 • Har I kapacitet til at udføre projektet?

  Beskriv de faglige kompetencer, der er nødvendige for at udføre projektet, og vurdér om I som organisation allerede har den fornødne faglige viden, erfaring og forbindelser til at gennemføre projektet. Vurdér også om jeres personale eller frivillige har den tid, der er nødvendig for at gennemføre projektet.

 • Hvordan vil I organisere jeres projekt?

  Aftal en klar rolle- og ansvarsfordeling, både i selve projektteamet og i forhold til samarbejdspartnere. Vær konkret omkring hvem der har ansvar for hvad, hvem der kan træffe beslutninger om hvad, og hvad der skal til for at etablere et gennemsigtigt og konstruktivt samarbejde.

Mine 5 vigtigste råd til jeres projektudvikling

Definér et skarpt formål – fortæl præcist hvad I vil opnå, hvordan og for hvem. Gør det konkret, og fortæl den gode historie om hvilken positiv forskel jeres projekt vil gøre.

Tænk i samarbejde – tænk udover jeres egen organisation, og find ud af hvordan I kan inddrage andre partnere, interessenter, forskere eller organisationer, som kan bidrage positivt til projektet.

Kend jeres værdier – vær skarp på hvordan projektets udførelse skal leve op til jeres værdier, og hvad det betyder for hvordan I vil samarbejde internt, og for hvordan I vil samarbejde med målgruppen, partnere og andre interessenter.

Vær realistisk – og afstem projektets omfang og ambition med jeres organisations kapacitet, kompetencer og finansielle ressourcer.

Sæt struktur på jeres læring – og gør det til en del af projektplanen at tilpasse jeres aktiviteter og resultater efterhånden som I lærer undervejs.

Få rådgivning og hjælp til jeres projektudvikling

Jeg bruger ikke en fast formular til at lave projektudvikling, men tilpasser hver enkelt udviklingsproces til jeres projekts omfang og ambitioner, og til jeres organisations ressourcer og kapacitet.

Når jeg arbejder med projektudvikling, er det en tæt samarbejdsproces, der er baseret på den viden og de ambitioner I som organisation har – og hvor jeg hjælper med at strukturere jeres ideer, analysere konteksten og formulere målbare resultater og specifikke aktiviteter.

Jeg kan også hjælpe med at indsamle viden til jeres projektudvikling, strukturere jeres samarbejde med partnere, eller yde rådgivning og sparring til de forskellige faser i projektudviklingen.