Projektledersparring

Til projektledere, der har brug for sparring på udfordringer og konkrete opgaver i projektet, tilbyder jeg disse sparringsforløb:

Jeg tilbyder også mentorforløb for projektledere, hvor du kan få fortrolig sparring på din ledelsesopgave.

Har du en konkret problematik du sidder med, så book en mini-session, så vi kan afklare om jeg er den rette til at hjælpe dig.

Læs mere om sparring- og mentorforløb for projektledere

Kurser & workshops

Jeg tilbyder kurser og skræddersyede workshops i:

 • Projektdesign – fra idé til projektbeskrivelse
 • Fundraising – i praksis og på strategisk niveau
 • Projektopstart – kom godt i gang med jeres nye projekt
 • Det gode projektsamarbejde – organisering af projektteam og partnerskaber
 • Monitorering – design af rapporteringssystem og processer
 • Evalueringsdesign – med fokus på inddragelse af målgruppen

Undervisningen tilpasses jeres behov, og du er velkommen til at kontakte mig for en snak om hvordan jeg kan hjælpe jer.

Kontakt mig for mere information

Konsulentydelser

Har du brug for hjælp til nogle konkrete opgaver i dit projekt, så kan jeg hjælpe dig med eksempelvis:

 • Fundraisingstrategi og fondsansøgninger
 • Projektbeskrivelser, inklusiv effektkæder, projektorganisering, riskoanalyse, mm.
 • Facilitering af partnersamarbejde og projektorganisering
 • Rapportering- og evalueringsopgaver

Løsningen af opgaven tilpasses jeres behov og projektets form og omfang, så kontakt mig for en snak om hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.

Kontakt mig for mere information

Udvalgte ydelser

Workshop: Introduktion til Outcome Harvest metoden

Skal I evaluere eller planlægge evalueringen af et projekt, og er I nysgerrige på hvordan I kan udlede strategisk læring af jeres indsats?

Her er Outcome Harvest en spændende metode til at give jer den indsigt. Det er en kvalitativ resultatopsamlingsmetode, som kan anvendes til løbende monitorering eller i en afsluttende evaluering. Metoden kan anvendes i et enkeltstående projekt, program eller i en organisation som helhed, og kan give jer strategisk viden og læring omkring jeres fremtidige udviklingsindsatser.

På denne workshop bliver I introduceret til Outcome Harvest metoden, og inspireret til hvordan I kan anvende den i jeres projekt, program eller organisation som helhed. Workshoppen er tilrettelagt som en blanding af undervisning og praksislæring gennem øvelser baseret på deltagernes egne erfaringer. Workshoppen kan afholdes fysisk eller online.

Kontakt mig for mere info

Få rådgivning til dit projekt

Er du kørt sur i fundraising til jeres projekt? Mangler du overblik over de forskellige krav fra projektets bevillingsgivere? Har du svært ved at overskue projektbudgettet? Er du i tvivl om hvordan projektets mål og resultater skal formuleres? Har du brug for et eksternt blik på projektets organisering og samarbejdsstruktur? Eller har du brug for input til hvordan projektets evaluering kan designes?

Så book et rådgivningsmøde med mig.

Her vil jeg rådgive dig om de næste bedste skridt i forhold til den udfordring du står overfor.

Inden mødet tager vi en kort snak, hvor du fortæller mig om den konkrete problematik du står overfor, og hvor du deler relevant materiale om projektet. Efter jeg har haft mulighed for at sætte mig ind i dit projekt og din udfordring, holder vi et møde, hvor jeg yder sparring og rådgivning gennem en dialog med dig. Mødet kan afholdes fysisk eller online.

Book et rådgivningsmøde med Stine

Mentorforløb for projektledere

Er udfordringerne i dit projekt ved at overvælde dig, og er du i tvivl om hvad der er den bedste vej at gå? Eller har du svært ved at overskue din rolle, dit ansvar og alle dine opgaver som projektleder?

Med et mentorforløb tilbyder jeg dig som projektleder et fortroligt refleksionsrum, hvor du får lov til at tale stort og småt om DIT projekt. Vi mødes med faste intervaller, og snakker om de udfordringer du står overfor, reflekterer over læring og diskuterer strategier for den videre færd. Baseret på mine mange års erfaring som projektleder, vender vi sammen de tanker og tvivl, som du mangler systematisk sparring på i din dagligdag.

Et mentorforløb kan tilrettelægges med 5 eller 10 timers konfrontationstid.

Læs mere om mentorforløb for projektledere

Projektudvikling

I projektets indledende faser kan jeg bidrage med sparring på organisering af projektudviklingsforløbet, og hjælpe med udviklingen af koncepter, projektudkast og fondsansøgninger. Jeg kan hjælpe jer med at udarbejde en mål- og resultatramme for projektet, og opbygge en transparent og effektiv governancemodel for projektledelse og -organisering. Er I flere partnere om projektet, kan jeg koordinere og facilitere udviklingen af fælles mål, resultater og samarbejdsstrukturer.

Kontakt mig for et tilbud

VORES SAMARBEJDE

Et samarbejde med mig vil som regel altid involvere disse skridt, for at sikre en konstruktiv og gennemsigtig proces:
 • 1: Definition af opgaven

  Vi tager en indledende samtale om hvad opgaven går ud på, hvad jeres forventninger er til samarbejdsprocessen og hvad I ser som den endelige leverance. Ved større opgaver,  anbefaler jeg at vi udarbejder en kontrakt eller Terms of Reference for opgaven.

 • 2: Indsamling af information

  I deler relevant information om opgaven med mig, og vi holder et møde for at sikre at jeg har den nødvendige information for at kunne løse opgaven.

 • 3: Planlægning af opgaven

  Jeg laver en plan for hvordan og indenfor hvilken tidsramme opgaven gribes an, og hvis relevant, hvilke forskellige metodiske tilgange der skal anvendes, og hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages. I samarbejde justerer vi planen så den passer til jeres behov.

 • 4. Udførelse af opgaven

  Jeg går i gang med opgaven som aftalt, og holder jer orienteret om fremskridt og eventuelle udfordringer. Er der behov for jeres deltagelse i udførelsen af opgaven, for eksempel ved deltagelse i en workshop, så koordinerer vi dette løbende.

 • 5. Leverance

  Jeg leverer det aftalte produkt til jer, og I får mulighed for at give jeres kommentarer og feedback, inden jeg afleverer den endelige version.

 • 6. Afsluttende møde

  Vi holder et afsluttende møde for at samle op på eventuelle løse ender, og for at sikre at alle har været tilfreds med samarbejdet.

Se cases

Se hvordan jeg tidligere har hjulpet kunder med deres projekter: