Om projektet

Periode: 2008-2012

Kunde: IBIS Mozambique

Emne: Styrkelse af kvinders politiske deltagelse og rettigheder.

Opgaven:

Udvikling af et 5-årigt program med fokus på at motivere og uddanne kvinder til deltagelse i lokalpolitik og byråd i 5 regioner i Mozambique. Programmets tilgang var baseret på kapacitetsopbygning og træning af kvinder, organisering af fælles budskaber og fortalerarbejde for kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i deres lokalområde.

Processen:

  • Udvikling af partnerskaber med 1 national og 4 regionale kvindeorganisationer, og løbende vurdering og udvikling af deres organisatoriske kapacitet.
  • Koordinere og lede partnerskaber og samarbejde mellem civile og statslige aktører og organisationer.
  • Kontraktstyring, rapportering og relation til programmets internationale donorer.
  • Kvalitetssikring, tilsyn og effektmåling af programmets implementering.

Resultat:

Programmet opbyggede partnerskaber med stærke og uafhængige kvindeorganisationer i Mozambique, og opnåede finansiering fra 3 internationale donorer (DANIDA, NORAD og UNDEF). Programmet trænede og støttede flere hundrede kvinder i deres politiske deltagelse, og så flere af programmets trænede kvinder blive valgt til nøgleposter i byråd og lokalråd.