Om projektet

Periode: Maj – August 2019

Kunde: Africa We Want-programmet

Emne: Evaluering og kapacitetsopbygning i Outcome Harvest.

Opgaven:

Africa We Want-programmet var et civilsamfundsprogram i ActionAid Danmark, der spændte over 8 afrikanske lande og 5 regionale partnere, og arbejdede for implementeringen af The African Charter on Democracy, Elections and Governance (ACDEG). Midtvejs i programmet var det ønsket at lave en midtvejsevaluering af programmets resultater og program strategier ved brug af Outcome Harvest metoden.

Processen:

  • Kapacitetstræning af 13 partneres programledere og projektets ledelsesteam i Outcome Harvest metodologien
  • Oprettelse af online database platform på Podio til indsamling af data fra 13 partnere.
  • Koordination af indsamling af resultater fra 13 partnere, og efterfølgende analyse og datarensning
  • Fortolkning og analyse af de høstede resultater i en midtvejsevalueringsrapport.

Resultat:

Programmets partnere og ansatte opnåede kendskab og praktisk erfaring med hvordan Outcome Harvesting metoden kunne integreres og anvendes som en kontinuerlig monitoreringsmetode i deres program. Midtvejsevalueringen belyste ligeledes hvilke signifikante resultater programmet havde bidraget til, og hvilke programmatiske strategier der havde den største effekt.