Om projektet

Periode: November – december 2021

Kunde: Africa We Want-programmet

Emne: Formativ og participatorisk evaluering

Opgaven:

Africa We Want-programmet var et civilsamfundsprogram i ActionAid Danmark, der spændte over 8 afrikanske lande og 5 regionale partnere, og arbejdede for implementeringen af The African Charter on Democracy, Elections and Governance (ACDEG). ActionAid havde afprøvet initiativer for at lokalisere roller og ansvar for programstyringsprocesserne i Zambia og Zimbabwe, og evalueringen skulle drage konklusioner på erfaringerne fra disse pilotinitiativer.

Processen:

  • Evalueringen havde et formativt design med fokus på at forbedre partnerskabstilgangen.
  • Dataindsamling foregik gennem desk-review og semistrukturerede key informant interviews
  • ActionAid-partnere i Zimbabwe og Zambia og deres lokale partnere, samt relevant personale i ActionAid Danmark, bidrog til evalueringen.

Resultat:

Evalueringen opsummerede erfaringer fra lokaliseringsinitiativerne og gav anbefalinger til fremtidige lokaliserings- og partnerskabsinitiativer i ActionAid Danmarks programledelsestilgang.