Projektledelse

Jeg kan yde rådgivning, sparring og procesfacilitering til de skridt der baner vejen for den gode projektledelse.

Konsulentarbejde

Jeg tilbyder rådgivning og eksekvering som timebaseret konsulentydelse. Ved større opgaver laver jeg et tilbud der er tilpasset jeres konkrete behov.

Evaluering

Dokumenter jeres resultater og få ny viden med en grundig projektevalering. Hør mere om hvilken evalueringsform der passer til jeres projekt.

Jeg brænder for at lave gode projekter og skabe gode samarbejdsprocesser fra projektets start til slut. Jeg konkretiserer ideer til handling og får krøllede ideer til at passe ind i excel ark og teknisk krævende ansøgningsskemaer.

Projektrådgiveren ejes og drives af Stine Skøtt Thomsen.

Jeg har 15 års erfaring som projektudvikler, fundraiser og projektleder i internationale NGO’er, danske interesseorganisationer og kommuner. Her har jeg med succes sikret midler fra multilaterale og bilaterale institutioner (FN, Verdensbanken, det hollandske, norske og svenske udenrigsministerium) og private fonde og offentlige puljer.

Dertil kommer en en omfangsrig erfaring med fundraising til og projektledelse af EU finansierede projekter. Jeg har arbejdet med Struktur- og Socialfondsprojekter, LAG projekter og indsatser finansieret af EU instrumenter såsom ECHO, DEVCO, EIDHR og Erasmus.

Jeg har ledet projekter med komplekse partnerskaber der spændte over tre kontinenter, og jeg har ledet EU projekter både i Danmark og internationalt.

Med min brede erfaring inden for mange typer af donorer og fonde, tilbyder jeg kunden en velfunderet forståelse for hvordan man formulerer et projekt, så det lever op til en fond eller donors krav og ønsker.

Som uddannet facilitator tilbyder jeg kunden en sikker hånd om koordineringen af projektets interessenter, og eksekveringen af en samarbejdsproces der har fokus på at skabe resultater.

Skriv eller ring til mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig og dit projekt videre.

Projekter fra start til slut

Jeg er med hele vejen

Arbejder I som organisation eller forening med samfundsnyttige projekter, kan det være svært at have alle de nødvendige kompetencer internt til at drive projektet fremad.

Det kan være en udfordring at formulere hvad projektet skal opnå, at skaffe finansiering til sine gode ideer, at monitorere aktiviteter og budgetter på systematisk vis, at indsamle resultater og læring fra indsatsen, eller at etablere en god projektorganisering med forskellige partnere.

Som konsulent og rådgiver yder jeg støtte til disse forskellige faser i projektcyklussen.

Det er ikke et projekt eller organisation der ens, og derfor starter jeg altid med en indledende samtale med jer, hvor jeg er nysgerrig på hvad jeres behov er og hvad I ønsker at få ud af at bruge en ekstern konsulent til opgaven. I er velkomne til at kontakte mig for en indledende dialog.

1: Projektudvikling

Jeg beskriver projektet, analyserer konteksten og målgruppen, identificerer relevante metoder, definerer målsætninger, laver implementeringsplan og budgettering.

2: Projektorganisering

Jeg definerer roller og ansvar i projektet, laver kapacitetsanalyse af partnerorganisationer, sætter rammerne for en samarbejdsstruktur og faciliterer ejerskab til projektet hos projektdeltagerne.

3: Strategisk Fundraising

Jeg udvikler en fundraising strategi, identificerer relevante fonde og puljer og skriver ansøgninger.

4: Projektstyring

Jeg designer systemer til aktivitetsstyring, budgetstyring, monitorering af resultater og læring i projektet.

5: Evaluering og læring

Jeg evaluerer projektet ved brug af participatoriske og anvendelsesorienterede metoder med fokus på læring.

VORES SAMARBEJDE

 • 1: Definition af opgaven

  Vi tager en indledende samtale om hvad opgaven går ud på, hvad jeres forventninger er til samarbejdsprocessen og hvad I ser som den endelige leverance. For at have klare linjer, anbefaler jeg at vi udarbejder en kontrakt eller Terms of Reference for opgaven.

 • 2: Indsamling af information

  I deler relevant information om opgaven med mig, og vi holder et møde for at sikre at jeg har den nødvendige information for at kunne løse opgaven.

 • 3: Planlægning af opgaven

  Jeg laver en plan for hvordan og indenfor hvilken tidsramme opgaven gribes an, og hvis relevant, hvilke forskellige metodiske tilgange der skal anvendes, og hvilke samarbejdspartnere der skal inddrages. I samarbejde justerer vi planen så den passer til jeres behov.

 • 4. Udførelse af opgaven

  Jeg går i gang med opgaven som aftalt, og holder jer orienteret om fremskridt og eventuelle udfordringer. Er der behov for jeres deltagelse i udførelsen af opgaven, for eksempel ved deltagelse i en workshop, så koordinerer vi dette løbende.

 • 5. Leverance

  Jeg leverer det aftalte produkt til jer, og I får mulighed for at give jeres kommentarer og feedback, inden jeg afleverer den endelige version.

 • 6. Afsluttende møde

  Vi holder et afsluttende møde for at samle op på eventuelle løse ender, og for at sikre at alle har været tilfreds med samarbejdet.