Projektudvikling

Rådgivning og konsulentstøtte til studier og analyser, projektbeskrivelse og effektkæder, fundraising strategi og udvikling af partnerskaber.

Projektledelse

Rådgivning og konsulentstøtte til organisering af projektteam og partnerskaber, monitorering og rapportering af resultater og ekstern sparringspartner for projektledelsen.

Evaluering

Rådgivning og konsulentstøtte til udarbejdelse af evalueringsdesign, udførelse af evalueringer og facilitering af Outcome Harvesting processer.

Projektrådgiveren arbejder for og med disse verdensmål:

Projektrådgiveren er specialiseret i at arbejde med udviklingen af civilsamfund gennem internationale partnerskaber, og i at støtte civilsamfundsorganisationer der bidrager til FNs 17 Verdensmål.

Bag Projektrådgiveren står jeg, Stine Skøtt Thomsen, og jeg hjælper civilsamfundsorganisationer med at skabe bæredygtige forandringer gennem udviklingsprojekter i Danmark og internationalt.

Jeg er særligt optaget af at udvikle civilsamfundets kapacitet til at lave fortalerarbejde, og er især optaget af at kvinder, unge og andre marginaliserede befolkningsgrupper får indflydelse over udviklingen i deres samfund.

Med 20 års erfaring fra internationalt udviklingsarbejde i danske civilsamfundsorganisationer og som udstationeret, har jeg specialiseret erfaring indenfor rettighedsarbejdet, fortalervirksomhed og med projekt- og programdesign.

Se casesKontakt

Udvalgte ydelser

Introduktion til Outcome Harvest metoden

Workshop, der introducerer dig for Outcome Harvest metoden, samt inspirerer til hvordan I kan anvende metoden i jeres projekt, program eller organisation som helhed.

Få sparring til dit projekt

Få rådgivning om alle aspekter af dit projekt. På rådgivningsmødet giver jeg sparring og input til de bedste skridt i forhold til de konkrete udfordringer, I står overfor. 

Projektudvikling

I projektets indledende faser kan jeg bidrage med sparring på jeres organisering, og hjælpe med udviklingen af koncepter, projektudkast og fondsansøgninger.

Mentorforløb for projektledere

Med et mentorforløb tilbyder jeg dig som projektleder et fortroligt refleksionsrum, hvor du får lov til at tale omstort og småt om DIT projekt.

Projekter fra start til slut

Jeg er med hele vejen

Jeg arbejder med hele projektcyklussen – fra den første idé til den afsluttende evaluering. 

Og alle skridt på vejen til et godt udført projekt.

Det er din garanti for at jeg tænker 360 grader rundt om dit projekt, når vi samarbejder. 

Uanset hvilken del af dit projekt du ønsker min hjælp til, så er udgangspunktet for mit arbejde, at det skal være brugbart for resten af projektets livscyklus.

Og at det skal styrke dig som projektudvikler eller projektleder til at skabe den forandring du drømmer om.

1: Projektudvikling

2: Projektorganisering

3: Strategisk Fundraising

4: Projektstyring

5: Evaluering og læring

Se udvalgte cases

Har du lyst til at samarbejde?

Jeg kan være med hele vejen rundt om dit projekt.

Har du brug for rådgivning eller konsulentstøtte til nogle af de mange opgaver, du sidder med som projektudvikler eller projektleder, så er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.