Om projektet

Periode: Juni – August 2016

Kunde: Oxfam IBIS

Emne: Udvikling af et kvinderettighedsprogram i Burundi, Liberia og Guatemala

Opgaven:

Koordinere og skrive et 5-årigt program med 3 nationale NGO’er i Burundi, Liberia og Guatemala, deres lokale partnere, samt to internationale NGO’er, med det formål at styrke kvinders rettigheder, bekæmpe vold mod kvinder og fremme kvinders deltagelse i politiske organer.

Processen:

Processen inkluderede udviklingen af et fælles program blandt 5 partnere, der ikke havde mødt hinanden før, der tog udgangspunkt i:

  • Vidensdeling og identifikation af synergier gennem online erfaringsudveksling blandt programmets 5 partnere.
  • Kapacitetsanalyse af programmets 5 partnere.
  • Koordination af partnernes input gennem participatoriske og transparente beslutningsprocesser.
  • Samskabelse af programdokumentets aktiviteter, mål, strategier og budget.
  • Udvikling af programmets monitorerings- og evalueringsramme.

Resultat:

Oxfam IBIS fik bevilliget 80 millioner kroner af det Hollandske Udenrigsministerium til at implementere og lede programmet i en periode på 5 år.