Om projektet

Periode: Januar – Februar 2022

Kunde: ActionAid Denmark (AADK) and partners

Emne: Evaluering og kapacitetsopbygning i Outcome Harvest metoden.

Opgaven:

Opgaven bestod i at høste og beskrive resultater fra 15 partnerskabslande til en afsluttende rapportering til Danida, og samtidig opbygge kapaciteten hos 53 ansatte i de 12 partnerskabslande i at bruge metoden Outcome Harvest som en monitorerings- og evalueringsmetode i deres fortsætte programarbejde.

Processen:

Processen inkluderede udviklingen af et fælles program blandt 5 partnere, der ikke havde mødt hinanden før, der tog udgangspunkt i:

  • Vidensdeling og identifikation af synergier gennem online erfaringsudveksling blandt programmets 5 partnere.
  • Kapacitetsanalyse af programmets 5 partnere.
  • Koordination af partnernes input gennem participatoriske og transparente beslutningsprocesser.
  • Samskabelse af programdokumentets aktiviteter, mål, strategier og budget.
  • Udvikling af programmets monitorerings- og evalueringsramme.

Resultat:

Oxfam IBIS fik bevilliget 80 millioner kroner af det Hollandske Udenrigsministerium til at implementere og lede programmet i en periode på 5 år.