Om projektet

Periode: September 2021 – December 2022

Kunde: Foreningen Glamsbjerg

Emne: Koordinering af fundraising og udarbejdelse af fondsansøgninger

Opgaven:

Foreningen Glamsbjerg ønskede at etablere et visionært Aktivitets- og Læringsunivers, der skal stimulere leg, læring, fysisk aktivitet og fællesskab i deres lokalområde, og som frivillige forening havde de brug for professionel hjælp til at planlægge og udarbejde fondsansøgninger for at finansiere projektet.

Processen:

Samarbejdet forløb over en længere periode, og indebar:

  • Udarbejdelse af projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan
  • Udarbejdelse af en fundraising strategi
  • Udarbejdelse af fondsansøgninger til relevante fonde
  • Varetagelse af relations arbejde med fonde, der bevilligede finansiering til projektet
  • Løbende dialog og møder med kunden for at koordinere indsatsen.

Resultat:

Kunden fik udført et omfattende fundraising-arbejde for at skaffe finansiering til deres ambitiøse projekt, som de ikke selv havde tid og ressourcer til at udføre, og opnåede flere fondsbevillinger til at finansiere deres projekt.