Om projektet

Periode: August – September 2022          

Kunde:  Glamsbjerg Friluftsbad

Emne: Udvikling af projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan og fundraising strategi

Opgaven:

Glamsbjerg Friluftsbad havde et ønske om at modernisere deres faciliteter, som har eksistereret siden 1935, og havde brug for at finde finansiering til dette.

Processen:

Vi startede samarbejdet med at holde et afklarende møde med bestyrelsen, hvor deres tanker om projektet blev klarlagt. Herefter indsamlede vi information om projektet og dets baggrund, og gennem en løbende dialog med kunden blev der udarbejdet følgende:

  • Formulering af projektbeskrivelse, der på levende vis formidler projektets baggrund, problemstilling, målsætninger, aktiviteter, målgruppe og partnere.
  • Identifikation af relevante fonde projektet kan søge og udarbejdelse af en strategi for hvordan ansøgningsarbejdet kan udføres.
  • Udarbejdelse af budget for projektet og en finansieringsplan.

Resultat:

Kunden fik en oversigt over hvilke relevante fonde der kan søges til deres projekt, hvornår de skal søges, og hvad der skal lægges vægt på i de enkelte ansøgninger. Kunden har en dybdegående projektbeskrivelse og et budget og en finansierings plan, der danner fundamentet for de fondsansøgninger de vil indsende.