Når først pengene er bevilliget, og projektet skal til at realiseres, så er der brug for at skabe en god projektledelse.

Projektledersparring: Har du som projektleder brug for sparring, så lad os tage en snak.

Kom godt i gang med projektet: For at komme godt fra start, kan jeg afholde en opstarts proces eller Kick-off Workshop, hvor I tages igennem de nødvendige skridt for at sikre en god start på implementeringen (handlingsplan, roller og mandater, beslutningsstruktur, styregruppe, team-organisering, opsætning af M&E system, administrative praksisser, regelsæt, etc).

Sundhedstjek: Når projektet er godt i gang, og I har brug for at sikre I er på rette vej, laver jeg en gennemgang af projektets forskellige komponenter og organisering, for at vurdere om projektet er hensigtsmæssigt organiseret og om det er sandsynligt at det vil opnå de ønskede resultater.

Det gode partnerskab: De fleste projekter involverer mange forskellige partnere med hver deres interesser, kultur og kompetencer. Derfor kan der være behov for at facilitere at samarbejdet omkring projektets fælles mål glider på skinner.

Kontraktstyring: Har I styr på bevillingsgivers regler og retningslinjer for projektopfølgning, regnskab, udbud og revision? Har I et klart system for hvem der har ansvaret for rapportering? Jeg hjælper jer med at opsætte systemer så I ikke kommer i klemme hos bevillingsgiver.

Læring & Evaluering: Jeg kan designe og eksekvere både længerevarende resultatmålings processer eller enkelstående evalueringer. Det kunne for eksempel være en Outcome Harvest Workshop, når projektet er ved at være slut og I ønsker at kende og dokumentere projektets resultater. Så tager jeg projektets interessenter igennem en ”resultat-høst”, som er en participatorisk evalueringsmetode, der får de resultater frem der virkelig skabte forandringer.