Projektudvikling kræver mange overvejelser og en grundig analyse for at finde frem til hvad I helt præcis vil med jeres projekt.

Ide og Projektvurdering: I har ideen og nu vil I skridtet videre og formulere det som et projekt. Jeg tilbyder at afholde en ide-udviklings workshop eller give jer sparring på projektbeskrivelsen eller budgettet.
Fondsscreening /Fondsliste: I har formuleret projektet og nu skal I fundraise midlerne til at realisere det. Jeg rådgiver jer om relevante fonde, og leverer en liste med fonde der matcher jeres projekt.
Fondsansøgninger: I har formuleret projektet og nu skal I fundraise midlerne til at realisere det. Jeg giver jer sparring på jeres ansøgning og yde kvalitetssikring så ansøgningen lever op til retningslinierne. Er tiden knap, skriver jeg ansøgningen i tæt samarbejde med jer.
EU puljer og midler: I har udviklet et partnerskab og vil søge midler hos EUs programmer.
Jeg giver jer sparring på jeres ansøgning og yde kvalitetssikring så ansøgningen lever op til retningslinierne. Er tiden knap, skriver jeg ansøgningen i tæt samarbejde med jer.
Fundraising strategi: I har brug for at arbejde mere strategisk og omkostningseffektivt med fundraising, og vil sikre at fundraising og projektporteføljen bliver en integreret del af jeres organisation. Jeg faciliterer udviklingen af denne strategiske proces.
Kapacitets- og partneranalyse: I har brug for at få et bedre overblik over jeres organisations kapacitet til at gennemføre et projekt, eller få en bedre forståelse for jeres partneres styrke og svagheder. 
Har I brug for hjælp til at udvikle og designe jeres projekt og finde finansiering til det, kan jeg som konsulent hjælpe jer med projektudviklingens forskellige faser og fundraising.